PETŘEKOVÁ, Lucie. Bytový dům s restaurací v Brně [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35325. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO