STIBOROVÁ, Ivana. Bytový dům Brno - Lesná [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35390. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.
Uložit do Citace PRO