MERTLÍKOVÁ, Michaela. Plánování průběhu projektu výstavby [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35428. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloš Waldhans.
Uložit do Citace PRO