MAINCLOVÁ, Kateřina. Urbanistické řešení areálu Výstaviště Brno [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35490. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Josef Sátora.
Uložit do Citace PRO