HANYCHOVÁ, Hana. Obchodní dům "Centrum" v Brně [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35540. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.
Uložit do Citace PRO