SVOBODOVÁ, Veronika. Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Lomnice u Tišnova [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35562. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alena Berková.
Uložit do Citace PRO