STANĚK, Antonín. Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35568. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Lubomil Pospíšil.
Uložit do Citace PRO