FRÖHLICH, Lubomír. Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35593. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Jiří Sedláček.
Uložit do Citace PRO