KUZDAS, Jan. Nové koncepce výkonových pulsních měničů s použitím extrémně rychlých spínacích polovodičů na bázi karbidu křemíku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35652. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Pavel Vorel.
Uložit do Citace PRO