POLIAK, Juraj. Difrakční jevy ve vysílaném optickém svazku [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35817. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.
Uložit do Citace PRO