HALFAROVÁ, Hana. Slabě zpožděné lineární rovinné systémy diskrétních rovnic [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35829. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav matematiky. Vedoucí práce Josef Diblík.
Uložit do Citace PRO