KOČÍ, Martin. Srovnání klasických žárovek a současných světelných zdrojů z hlediska vzájemných náhrad [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3595. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.
Uložit do Citace PRO