JUŘICA, Pavel. Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36116. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO