RADĚJOVÁ, Lucie. Vývoj nových průmyslových podlah s využitím druhotných surovin [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36242. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.
Uložit do Citace PRO