PANAJOTOVOVÁ, Monika. Stanovení optimálních parametrů úvěrů na realitním trhu a jejich praktické využití v budoucnu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/364. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO