HORKÁ, Barbora. Implementace strategie ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3640. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO