HŮLKA, Jiří. Výpočtová predikce tvárného porušování [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36533. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jindřich Petruška.
Uložit do Citace PRO