KOSTROŇ, Luboš. Budoucnost města Brna. In: Budoucnost strojové civilizace [online]. Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014, s. 65-68 [cit. 2019-08-18]. DOI: 10.13164/conf.bsc.2014.8. ISBN 978-80-214-5087-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36681
Uložit do Citace PRO