LESEBERG, Dieter. Extensions in bounded topology. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014, 3(2), 97-113 [cit. 2019-08-17]. DOI: 10.13164/ma.2014.08. ISSN 1805-3629. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36714
Uložit do Citace PRO