KALINOVÁ, Tereza. Podnikatelský záměr pro založení kavárny [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3676. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimíra Kučerová.
Uložit do Citace PRO