BENEŠOVÁ, Lucie. Možnosti financování bydlení v České republice [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36822. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO