BAVLNKA, Jan. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3684. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO