KUBAR, M. a J. JAKOVENKO. A Powerful Optimization Tool for Analog Integrated Circuits Design. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(3), 921-931 [cit. 2020-07-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36945
Uložit do Citace PRO