SLANINA, M., T. KRATOCHVIL, L. POLAK a V. RICNY. Analysis of Temporal Effects in Quality Assessment of High Definition Video. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(1), 63-69 [cit. 2020-07-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37013
Uložit do Citace PRO