BIOLEK, Dalibor, Viera BIOLKOVÁ a Zdeněk KOLKA. Immediate Analysis of Periodic Steady States in Switched DC-DC Converters via SPICE. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(1), 386-391 [cit. 2019-03-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37056
Uložit do Citace PRO