MUQAIBEL, A. H., N. M. IYA a U. M. JOHAR. Wall Compensation for Ultra Wideband Applications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(2), 640-646 [cit. 2020-01-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37106
Uložit do Citace PRO