MELICHERÍK, Filip. Uplatnění statistických metod při zpracování dat [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO