MELICHERÍK, Filip. Uplatnění statistických metod při zpracování dat [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2015 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO