SKOVAJSA, Adam. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3718. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO