AL MAHMOUD ALSHEIKH, Amer. Modelování chemických procesů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37313. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jan Žídek.
Uložit do Citace PRO