ADÁMEK, Pavel. Posouzení finanční efektivnosti koupě vlastního bytu jako možných alternativ řešení bydlení [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37414. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Lucie Vaňková.
Uložit do Citace PRO