BAJER, Radim. Autosalon [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37424. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Věra Maceková.
Uložit do Citace PRO