LADOMÉRSKÁ, Jana. Vytápění objektu zdroji na různé druhy paliv [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37460. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jan Topič.
Uložit do Citace PRO