KOZÁK, Tomáš. Výrobní hala [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37472. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivan Moudrý.
Uložit do Citace PRO