DUDKOVÁ, Jana. Ubytovací penzion v obci Mšené – lázně [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37509. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO