GAJDOŠ, Jan. Samozhutnitelné betony SCC pro monolitické konstrukce [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rudolf Hela.
Uložit do Citace PRO