JAROŠ, Patrik. Sportovní centrum [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37592. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Drobeček.
Uložit do Citace PRO