JURÁČEK, Martin. Otopné soustavy v domech s nízkou potřebou tepla pro vytápění [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37602. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO