JINEK, Josef. Vliv drsnosti povrchu stěny na součinitel výtoku [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37606. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Zbyněk Zachoval.
Uložit do Citace PRO