KMECOVÁ, Zuzana. Polyfunkční dům [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2015 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37626. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Kalousek.
Uložit do Citace PRO