DOČKAL, Martin. Fotonická krystalická vlákna [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Šporik.
Uložit do Citace PRO