BRABENEC, Petr. Konstrukce komparačního měřidla pro měření nástrojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3774. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Pavel Ždímal.
Uložit do Citace PRO