SLOVENČÍKOVÁ, Iveta. Energetické hodnocení občanských staveb [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO