SMĚLÍKOVÁ, Petra. Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37766. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Lukáš Křižan.
Uložit do Citace PRO