ŠIMKOVÁ, Karolína. Řízení rizik a stavební podnik v současné hospodářské situaci [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37851. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Bohumil Puchýř.
Uložit do Citace PRO