NOGOVÁ, Tereza. Hodnocení metod pro stanovení vlhkosti ve stavebních konstrukcích [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37906. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Antonín Žák.
Uložit do Citace PRO