CIHELKA, Karel. Stavebně technologický projekt pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37923. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.
Uložit do Citace PRO