GURÁŇ, Pavel. Jižní obchvat Kyjova [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37930. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO