FAFÍLKOVÁ, Jana. Hotel s wellness zónou [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37932. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Petříček.
Uložit do Citace PRO