KARABCOVÁ, Eva. Centrální sklad ložisek ZKL v Brně - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37945. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO