HOFFMANN, Ondřej. Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37957. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO